„Dywizjon 303” bez dystrybutora

Firma Kino Świat odstąpiła od umowy na dystrybucję powstającego właśnie filmu „Dywizjon 303”. To kolejne już kłopoty twórców opowieści o polskich lotnikach uczestniczących w Bitwie o Anglię.

W rozesłanym do mediów oficjalnym oświadczeniu Zarządu Kino Świat czytamy:

W związku z rażącym naruszeniem przez Film Media S.A. zasad produkcji filmu „Dywizjon 303” oraz złamaniem postanowień Umowy Dystrybucyjnej Kino Świat odstępuje od Umowy Dystrybucyjnej oraz od Umowy Licencyjnej zawartej pomiędzy Kino Świat a Film Media S.A. z dn. 16 października 2015 roku.
Naruszenia dotyczące produkcji filmu zostały wskazane w piśmie z dnia 9 września 2016 roku, w którym Kino Świat sygnalizowało pretensje co do autorstwa scenariusza – „Dywizjon 303” aktualnie realizowany jest w oparciu o scenariusz twórców innych niż twórcy wskazani w wyżej wymienionej Umowie Dystrybucyjnej.
Naruszenia dotyczące produkcji filmu zostały również potwierdzone przez jego reżysera pana Wiesława Saniewskiego w piśmie z dnia 27 września 2016 roku, a niezgodność realizowanego filmu ze scenariuszem i prawdą historyczną potwierdziło Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
Z powodu braku jakiejkolwiek reakcji na wystosowane przez Kino Świat do Film Media S.A. pismo z dnia 9 września 2016 roku, w szczególności wobec niedoprowadzenia przez Film Media S.A. produkcji filmu do stanu zgodnego z prawem, Kino Świat korzysta z jednostronnego ustawowego prawa do odstąpienia od umowy dystrybucyjnej.

Pierwszy klaps na planie „Dywizjonu 303” padł w sierpniu br. Początkowo film reżyserować miał Łukasz Palkowski, który jednak wycofał się ze współpracy z producentami wiosną, na etapie przygotowań do zdjęć. Na fotelu reżysera zastąpił go Wiesław Saniewski, jednak jego pracę pokrzyżowała nagła choroba. Reżyserię filmu powierzono następnie Denisowi Delićowi, twórcy kinowego hitu „Ja wam pokażę!”.

Jaka będzie przyszłość produkcji, w której główne role grają Piotr Adamczyk i Maciej Zakościelny, na razie nie wiadomo.

Leave a Reply