„Wyklęci” – serial twórców „Z odzysku” i „Misji Afganistan”

Sławomir Fabicki wyreżyseruje dla TVP serial „Wyklęci” opowiadający o żołnierzach polskiego podziemia antykomunistycznego. Premierę serii zapowiedziano na jesień 2017.

Serial powstanie według scenariusza Jana Pawlickiego („Misja Afganistan”), który na kanwie losów m.in. Zapory, Łupaszki, Józefa Kurasia, Anatola Radziwonika, Rafała Gan-Ganowicza stworzył opowieść o fikcyjnym oddziale partyzanckim na Kresach Wschodnich, który najpierw toczy walki z NKWD, a następnie po przejściu na terytorium „Polski lubelskiej” zostaje zdemobilizowany. Denuncjacje i aresztowania zmuszają jednak żołnierzy do ponownego przejścia do konspiracji i walki przeciw UB i KBW.

Zdjęcia ruszą na wiosnę 2017 r. W głównych rolach zobaczymy m.in. Antoniego Pawlickiego, Michalinę Olszańską i Marcina Czarnika. W pozostałych rolach wystąpią młodzi aktorzy i debiutanci: Krzysztof Chodorowski, Jakub Zając, Dawid Ptak, Konrad Wosik, Sylwester Piechura. Autorem zdjęć będzie operator Bogumił Godfrejów.

Leave a Reply